Friday, 11 February 2011


Dedicated to a couple of friends of mine, Dekk and Grim, given their passion for astronomy.

2 comments:

Tidusss said...

Ai avut ceva timp de expunere...si fara montura ecuatoriala.

Trebuia sa te duci la nenea $h0nk@ sa-ti arate cum se face :<

Dragos-Radu Dumitrescu said...

Nu e o fotografie artistica; incercam sa scot ceva pe o autostrada, in plina rafala eoliana :(